loading default content templatepart

movie


loading default content templatepart

De wereld als je studio

Link to article


loading default content templatepart

Heidegger

De projecties van Roosmarijn Pallandt zijn bijna altijd overweldigend en terughoudend tegelijk. Naast natuurschoon en dito geweld, speelt ze ook met een combinatie van oude foto’s en eigen werk. Zelden of nooit komt er een mens in beeld, laat staan dat er archiefmateriaal van Heidegger en co. wordt ingezet.

Bewegend tussen details en textuur, het frame en de kaders, ontwikkelen de zwart-witbeelden zich van een even aantrekkelijk als verontrustend behang tot uitdrukkelijke, haast persoonlijke gestes. Het is Pallandt ook die Sumba inbrengt, een eiland tussen Bali en Timor in, dat door Tarenskeen wordt gebruikt als tegenhanger, dan wel complement van het Duitse denken van het al.

Pallandt en Tarenskeen hebben een mooi ritme gevonden voor het wisselen tussen en het over elkaar leggen van tekst en beeld. Intuïtie en associatie, zintuigelijkheid en verbeelding gaan samen met concrete vragen en heldere standpunten. Toch staan die laatste dingen niet centraal. Ze zijn slechts kaders, zoals je ook zou kunnen zeggen dat Heidegger slechts materiaal is, om verder te denken en te vragen.

Theaterkrant


loading default content templatepart

Timizi 2


loading default content templatepart

Timizi 1


loading default content templatepart

Timizi text

Like the water ripple caused by the wind, everything relates to everything else,
one small impact calling for a resonance, the transformation of the whole picture.


loading default content templatepart

Nocturne 6


loading default content templatepart

Nocturne 5


loading default content templatepart

Nocturne 4


loading default content templatepart

Nocturne 3